ตารางเปรียบเทียบรุ่นฟิล์ม

American Black Crystal Series

รุ่น แสงส่องผ่าน (VLT) ลดความร้อนรวม (TSER) สะท้อนแสง (VLR) ป้องกันรังสียูวี (UVR)
ABC 30 34% 58% 6% 99.9%
ABC 20 23% 60% 6% 99.9%
ABC 05 5% 69% 6% 99.9%

 

American Performance Series

รุ่น แสงส่องผ่าน (VLT) ลดความร้อนรวม (TSER) สะท้อนแสง (VLR) ป้องกันรังสียูวี (UVR)
AA 50 52% 40% 8% 99%
AA 40 44% 43% 8% 99%
AA 30 30% 51% 8% 99%
AA 20 22% 54% 8% 99%
AA 15 15% 56% 8% 99%
AA 5 5% 58% 8% 99%

 

American Premier Series

รุ่น แสงส่องผ่าน (VLT) ลดความร้อนรวม (TSER) สะท้อนแสง (VLR) ป้องกันรังสียูวี (UVR)
AAR 40 42% 48% 9% 99%
AAR 35 35% 57% 14% 99%
AAR 20 21% 69% 25% 99%
AAR 10 12% 72% 25% 99%