เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน ข้อยกเว้น และการดูแลรักษา

บริษัท เอเอ วินโดว์ ฟิล์ม จำกัด ขอรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแสง เอเอ วินโดว์ ฟิล์ม ที่ติดตั้ง จะไม่หลุดร่อน แตกร้าว หรือเกิดฟองอากาศ ภายในระยะเวลา 15 ปี กรณีที่พบว่า สินค้าชำรุดเสียหายภายในระยะเวลารับประกัน "ผู้ติดตั้ง" ที่ระบุชื่อในบัตรรับประกันจะซ่อมแซมหรือติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ โดยไม่เสียค่าบริการ กรณีเจ้าของรถ (ผู้มีชื่อในบัตรรับประกัน) นำรถไปแก้ไขฟิล์มกับตัวแทนอื่นที่มิใช่ "ผู้ติดตั้ง" ที่ระบุในบัตรรับประกัน ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบในส่วนของฟิล์ม และจะมีค่าบริการตามส่วนที่ชำรุดจริง

ข้อยกเว้น

  • ความเสียหายที่ถูกกระทำโดยเจตนา
  • การใช้งานหรือการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง
  • ปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งฟิล์ม ตัวแทนจำหน่าย "ผู้ติดตั้ง" จะเป็นผู้รับผิดชอบ
  • กรณีกระจกแตก บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันให้ท่านได้

การดูแลรักษา

  • อย่าเลื่อนกระจกขึ้นลงเป็นระยะเวลา 7 วัน หลังจากติดตั้งเสร็จ
  • อย่าใช้น้ำยาล้างกระจกภายใน จนกว่าจะพ้น 30 วัน หลังการติดตั้ง
  • ห้ามใช้ผ้าหยาบเช็ดล้างฟิล์ม
  • ห้ามใช้สารเคมี เช่น น้ำยาเช็ดกระจกที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย เช็ดล้างฟิล์ม
  • หากกระจกมัวหรือมีลักษณะคล้ายฟองอากาศ อาการเหล่านี้จะหายไปเอง ภายใน 1 - 4 สัปดาห์
  • กรณีติดตั้งขายึดแบบสุญญากาศ ต้องพ้นระยะเวลา 30 วัน หลังจากติดตั้งฟิล์ม และไม่ควรติดตำแหน่งจุดไข่ปลา